Soft White Bristle

Soft, fluffy white goat hair brushes.